Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 3 – o ro­dza­jach mą­ki i za­le­tach orkiszu

Chleb do­mo­wy na za­kwa­sie moż­na piec z mą­ki róż­ne­go ro­dza­ju. Aby do­brać wła­ści­wą, przed roz­po­czę­ciem chle­bo­wej przy­go­dy war­to jest wie­dzieć co nie­co o zbo­żach chle­bo­wych oraz o ty­pach mą­ki. (wię­cej…)

Czytaj dalej Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 3 – o ro­dza­jach mą­ki i za­le­tach orkiszu

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania