Przepis na cze­ko­la­do­we ba­becz­ki z pian­ka­mi Marshmallows

Te cze­ko­la­do­we sma­ko­ły­ki z pian­ką nie są jak kla­sycz­ne muf­fin­ki. Ich pulch­na i de­li­kat­na na­tu­ra pla­su­je je ra­czej w gro­nie ba­be­czek, czy­li an­giel­skich cup­ca­kes. Są jed­nak pro­ste w wy­ko­na­niu ni­czym ra­so­we muf­fi­ny, z tą jed­nak róż­ni­cą, że trze­ba je sta­ran­niej wy­mie­szać. Samo cia­sto nie jest prze­sad­nie słod­ki, dzię­ki cze­mu do­sko­na­le współ­gra z przy­pie­czo­ną na je­go wierz­chu pian­ką. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na cze­ko­la­do­we ba­becz­ki z pian­ka­mi Marshmallows

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania