Przepis bab­ci na sa­łat­kę jarzynową

Sałata ma­jo­ne­zo­wa mię­sza­na – prze­pis z 'Książki ku­char­skiej dla oszczęd­nych go­spo­dyń’ wy­da­nej przed woj­ną (brak da­ty wy­da­nia) przez Towarzystwo Wydawnicze 'Bluszcz’. Książka z se­rii 'Życie prak­tycz­ne’. Ten prze­pis za­zna­czy­ła ołów­kiem w książ­ce mo­ja ś.p. Babcia. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis bab­ci na sa­łat­kę jarzynową

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania