Przepis bab­ci na sa­łat­kę ja­rzy­no­wą

Sałata ma­jo­ne­zo­wa mię­sza­na – prze­pis z ‚Książki ku­char­skiej dla oszczęd­nych go­spo­dyń’ wy­da­nej przed woj­ną (brak da­ty wy­da­nia) przez Towarzystwo Wydawnicze ‚Bluszcz’. Książka z se­rii ‚Życie prak­tycz­ne’. Ten prze­pis za­zna­czy­ła ołów­kiem w książ­ce mo­ja ś.p. Babcia.

/składniki/

Ugotować

ze 6 kar­to­fli.
2 mar­chew­ki,
2 gar­ście fasoli-karliku,
a gdy ja­rzy­ny mięk­kie, po­kra­jać drob­no w kost­kę lub paseczki,dodać tak sa­mo po­kra­ja­nych

pa­rę ja­błek,
ogó­rek kwa­szo­ny,
pa­rę kor­ni­szo­nów i
kil­ka­na­ście grzyb­ków ma­ry­no­wa­nych.
/sos/

Dwa żółt­ka utrzeć w mi­sce, do­le­wa­jąc po kro­pel­ce oli­wy, po­pie­przyć, do­dać octu lub cy­try­ny do sma­ku, ły­żecz­kę musz­tar­dy i cu­kru.

W ten sos wło­żyć po­tro­chu ja­rzy­ny, wy­mię­szać do­sko­na­le. Jeżeli nie dość wil­got­ne, do­dać tro­chę wo­dy i wy­nieść w chłod­ne miej­sce, że­by sa­ła­ta wy­sty­gła.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: