Przepis na ananasowca

Ananasowiec to smacz­ne ana­na­so­we cia­sto skła­da­ją­ce się z bisz­kop­ta, ma­sy bu­dy­nio­wej oraz słod­kiej bez­owo – ko­ko­so­wej skórki.

Składnik na biszkopt:

 • 5 jaj
 • 1 szklan­ka maki
 • 1 szklan­ka cukru
 • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia
 • pół łyż­ki octu

Żółtka wy­mie­szać z octem i prosz­kiem do pie­cze­nia i od­sta­wić. W tym cza­sie ubić biał­ka na sztyw­no, do­dać cu­kier i ubi­jać. Następnie do ubi­tych bia­łek do­dać żółt­ka i mą­kę i lek­ko wy­mie­szać. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 45 mi­nut (w ma­łej tortownicy).

Składniki na ma­sę budyniową:

 • 1 ma­sło
 • 1 bu­dyń śmietankowy
 • 4 żółt­ka
 • 2 pusz­ki ananasów
 • 1 łyż­ka żelatyny

Na so­ku z ana­na­sów ugo­to­wać bu­dyń i roz­pu­ścić w nim że­la­ty­nę. Wystudzić. Utrzeć ma­sło i żółt­ka, do­dać zim­ny bu­dyń i po­kro­jo­ne w kost­kę ananasy.

Składniki na bez­owo – ko­ko­so­wą skórkę:

 • 4 biał­ka
 • 1 szklan­ka cukru
 • 20 dkg wió­rek kokosowych

Ubić biał­ka z cu­krem i do­dać wiór­ki ko­ko­so­we. Rozsmarować na pa­pie­rze do pie­cze­nie i piec w tem­pe­ra­tu­rze 150°C. Oderwać pa­pier za­raz po wy­ję­ciu z pie­kar­ni­ka, bo po­tem już się nie oderwie.

Kolejne war­stwy ukła­da­my jed­na na dru­giej: bisz­kopt sma­ru­je­my ma­są a na to na­kła­da­my bez­owo – ko­ko­so­wą skórkę.

Ananasowiec naj­lep­szy jest jak tro­chę po­le­ży za­wi­nię­ty w fo­lię spo­żyw­czą (wte­dy mięk­nie góra).

Opracowała Basia

Leave a Reply