Czas mi­kro­fa­lo­wa­na warzyw

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy go­to­wa­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych wa­rzyw. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­zyć bądź skró­cić. (wię­cej…)

Czytaj dalej Czas mi­kro­fa­lo­wa­na warzyw

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania