Czas mi­kro­fa­lo­wa­na warzyw

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy go­to­wa­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych wa­rzyw. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­zyć bądź skrócić.

wa­rzy­woilośćj.m.mocczas [min]uwa­gi
Bakłażan1sztmax5Świeży
Brokuły250gmax6,5mro­żo­ne, z wodą
Brokuły500gmax7świe­że, z wodą
Brukselka250gmax4,5świe­że, z wodą
Buraki500gmax13,5świe­że, z wodą
Cebula500gmax6Świeża
Cukinia500gmax7świe­ża, pokrojona
Dynia500gmax7Świeża
Fasola500gmax13,5mro­żo­na (łącz­nie z fa­so­lą limeńską)
Fasola500gmax10Świeża
Groszek250gmax4,5mro­żo­ny, bez wody
Groszek500gmax3świe­ży, z wodą
Kalafior1sztmax5,5w ca­ło­ści, świeży
Kapusta500gmax5,5świeża,0,5 głów­ki
Karczochy1gmax3,5świe­że, z wodą
Kukurydza4kol­bymax9mro­żo­na, bez wody
Kukurydza250g zia­renmax4mro­żo­na , z wodą
Kukurydza6kolbmax5,5świe­ża, z wodą
Marchew250gmax5,5mro­żo­na, z wodą
Marchew4sztmax5,5świe­ża, w ca­ło­ści, w kost­kach, w plasterkach
Pasternak500gmax6świe­ży z wodą
Pieczarki500gmax6świe­że, z masłem
Szparagi250gmax7mro­żo­ne, z wodą
Szparagi500gśred­nia14świe­że, po­kro­jo­ne, z wodą
Ziemniaki1sztmax3pie­czo­ny, po 3 min. na każ­dy dodatkowy

Leave a Reply