Czas mi­kro­fa­lo­wa­na wa­rzyw

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy go­to­wa­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych wa­rzyw. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­zyć bądź skró­cić.

wa­rzy­wo ilość j.m. moc czas [min] uwa­gi
Bakłażan 1 szt max 5 Świeży
Brokuły 250 g max 6,5 mro­żo­ne, z wo­dą
Brokuły 500 g max 7 świe­że, z wo­dą
Brukselka 250 g max 4,5 świe­że, z wo­dą
Buraki 500 g max 13,5 świe­że, z wo­dą
Cebula 500 g max 6 Świeża
Cukinia 500 g max 7 świe­ża, po­kro­jo­na
Dynia 500 g max 7 Świeża
Fasola 500 g max 13,5 mro­żo­na (łącz­nie z fa­so­lą li­meń­ską)
Fasola 500 g max 10 Świeża
Groszek 250 g max 4,5 mro­żo­ny, bez wo­dy
Groszek 500 g max 3 świe­ży, z wo­dą
Kalafior 1 szt max 5,5 w ca­ło­ści, świe­ży
Kapusta 500 g max 5,5 świeża,0,5 głów­ki
Karczochy 1 g max 3,5 świe­że, z wo­dą
Kukurydza 4 kol­by max 9 mro­żo­na, bez wo­dy
Kukurydza 250 g zia­ren max 4 mro­żo­na , z wo­dą
Kukurydza 6 kolb max 5,5 świe­ża, z wo­dą
Marchew 250 g max 5,5 mro­żo­na, z wo­dą
Marchew 4 szt max 5,5 świe­ża, w ca­ło­ści, w kost­kach, w pla­ster­kach
Pasternak 500 g max 6 świe­ży z wo­dą
Pieczarki 500 g max 6 świe­że, z ma­słem
Szparagi 250 g max 7 mro­żo­ne, z wo­dą
Szparagi 500 g śred­nia 14 świe­że, po­kro­jo­ne, z wo­dą
Ziemniaki 1 szt max 3 pie­czo­ny, po 3 min. na każ­dy do­dat­ko­wy

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: