Latte art – Sztuka two­rze­nia ry­sun­ków z mle­ka na espresso

Autorem ar­ty­ku­łu jest Iwona Tarnowska-Ciosek

Latte art to sztu­ka two­rze­nia ry­sun­ków z mle­ka na po­wierzch­ni espres­so. Są dwie me­to­dy ro­bie­nia ta­kich wzor­ków – al­bo po­przez umie­jęt­ne wle­wa­nie spie­nio­ne­go mle­ka, al­bo ry­so­wa­nie cre­mą i/lub so­sem cze­ko­la­do­wym na po­wierzch­ni mlecz­nej pian­ki za po­mo­cą spe­cjal­ne­go ry­si­ka. (wię­cej…)

Czytaj dalej Latte art – Sztuka two­rze­nia ry­sun­ków z mle­ka na espresso

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania