Thermomix – prze­pis na ka­wę mrożoną

Gdy za to­bą nie­prze­spa­na noc, a przed Tobą upal­ny dzień, na no­gi po­sta­wi Cię mro­żo­na kawa.

Składniki:

  • 2 łyż­ki ka­wy rozpuszczalnej
  • 2 łyż­ki cukru
  • litr mle­ka (naj­le­piej 3,2 %)
  • 1 opa­ko­wa­nie ko­stek lodu
  • ta­blicz­kę moc­no schło­dzo­nej gorz­kiej czekolady
  • 0,5 li­tra schło­dzo­nej śmie­ta­ny kremówki

W su­chym Thermomixie sprosz­kuj cze­ko­la­dę (po­zy­cja 10). Odłóż do mi­secz­ki. Następnie wsyp do Thermomixa kost­ki lo­du, ka­wę, cu­kier, wlej mle­ko. Miksuj 30 se­kund na bar­dzo wy­so­kich ob­ro­tach (po­zy­cja 9). Rozlej ka­wę do szklanek.

Wlej do Thermomiksa moc­no schło­dzo­ną śmie­tan­kę, za­łóż mo­ty­lek i ubij (po­zy­cja 4, czas ok. 20 se­kund; czas ubi­ja­nia za­le­ży od ro­dza­ju i tem­pe­ra­tu­ry śmietanki).

Nałóż bi­tą śmie­ta­nę na ka­wę i po­syp sprosz­ko­wa­ną wcze­śniej cze­ko­la­dą. Smacznego 🙂

Opracowała Kasia

Leave a Reply