Przepis na ma­jo­nez, jak ro­bi­ły pra­bab­cie i jak ro­bię dziś ja

Tak majonez robiły nasze prababcie: Do tradycyjnego wielkanocnego jajeczka nie może zabraknąć majonezu, lub innego zimnego sosu powstałego na jego bazie. Poznaj tajniki wykonania majonezu domowego na podstawie przepisu Lucyny…

Czytaj dalej Przepis na ma­jo­nez, jak ro­bi­ły pra­bab­cie i jak ro­bię dziś ja

Thermomix – prze­pis na sok ziołowy

Jest maj. Miesiąc świeżej pokrzywy - krwiotwórczego zioła, które powinna pić każda kobieta. Również i pietruszka wpływa korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Masz nerwowego męża? Zastąp pietruszkę melisą! On nie poczuje nawet…

Czytaj dalej Thermomix – prze­pis na sok ziołowy

Zdrowa kost­ka rosołowa

Koncentrat bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go lub mię­sne­go ja­ko pod­sta­wa do zro­bie­nia zdro­we­go po­sił­ku? Brzmi nie­praw­do­po­dob­nie. A gdy­by­śmy sa­mi de­cy­do­wa­li o je­go skła­dzie? Jest to re­al­ne. W urzą­dze­niu wie­lo­funk­cyj­nym Thermomix mo­że­my bez wy­sił­ku przy­rzą­dzić kon­cen­trat o ulu­bio­nym sma­ku. Bez kon­ser­wan­tów, ale z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści. (wię­cej…)

Czytaj dalej Zdrowa kost­ka rosołowa

Thermomix – prze­pis na lo­dy owocowe

Dietetyczne i zdro­we lo­dy, któ­re mo­gą jeść bez­kar­nie dzie­ci du­że i ma­łe nie tyl­ko w ma­łych ilo­ściach. Nie za­wie­ra­ją żad­ne­go tłusz­czu ani bia­łek są więc ide­al­ne dla osób dba­ją­cych o li­nię. Dodatkową ich za­le­tą jest to, że mo­że­my cie­szyć się ich sma­kiem za­raz po przy­go­to­wa­niu, bez do­dat­ko­we­go za­mra­ża­nia. (wię­cej…)

Czytaj dalej Thermomix – prze­pis na lo­dy owocowe

Thermomix: Przepis na dżem owocowy

Jak prze­ro­bić ta­nie se­zo­no­we owo­ce ta­kie jak tru­skaw­ki, po­rzecz­ki czy ma­li­ny i nie na­mę­czyć się, nie na­po­cić nad ga­ra­mi peł­ny­mi go­rą­ca? Cztery sło­icz­ki go­to­we­go dże­mu co 15 mi­nut (z 1 kg owo­ców) – oto prze­pis: (wię­cej…)

Czytaj dalej Thermomix: Przepis na dżem owocowy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania