Wzór na lal­ki na dru­tach pił­karz, ko­mi­niarz, dziewczynka

Mięciutkie lalki-przytulanki, bardzo proste do zrobienia. W trzech różnych wariantach. PIŁKARZ Materiał: kolorowe resztki cienkich włóczek, druty, igła do zszycia lalki, coś do wypchania lalki Ścieg (gładki prawy): rzędy nieparzyste…

Czytaj dalej Wzór na lal­ki na dru­tach pił­karz, ko­mi­niarz, dziewczynka

Wzór na szy­deł­ko­we­go anioł­ka z do­cze­pio­ny­mi skrzydełkami

Bielutkie anioł­ki mo­żesz po­wie­sić na cho­in­ce lub po­sta­wić w stro­iku. Możesz zro­bić ty­le anioł­ków ile osób bę­dzie sie­dzieć przy wi­gi­lij­nym sto­le (plus je­den dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia) i po­sta­wić przed każ­dym na­kry­ciem. Możesz ude­ko­ro­wać anioł­ka­mi też ży­ran­dol w po­ko­ju, drzwi do po­ko­ju, po­wie­sić w oknie czy po­sta­wić na pa­ra­pe­cie. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we­go anioł­ka z do­cze­pio­ny­mi skrzydełkami

Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Jesień – czas kasz­ta­nów, uno­szo­nych wia­trem żół­tych i czer­wo­nych li­ści, ale też czas ro­dzin­nych wy­pra­wa do la­su na grzy­by. Dziś za­chę­cam, cy wy­brać się z dzieć­mi na grzy­by, nie ru­sza­jąc się z do­mu. W ja­ki spo­sób? Zróbcie grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania