Jak zro­bić ko­lo­ro­we kwiat­ki z papieru

Do zro­bie­nia kwiat­ków z pa­pie­ru po­trzeb­ne są:

  • ko­lo­ro­wa bi­bu­ła marsz­czo­na (dwa kon­tra­sto­we ko­lo­ry na płat­ki i śro­dek kwiat­ka – tu uży­te zo­sta­ły żół­ty i po­ma­rań­czo­wy oraz zie­lo­ny na listki)
  • cien­ki druciki
  • wa­ta do wy­pcha­nia środeczka

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić ko­lo­ro­we kwiat­ki z papieru

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania