Thermomix – prze­pis na sok mar­chwio­wy a’la Kubuś

Na ce­rę i na zdro­wie, nie tyl­ko dla na­szych po­ciech – pa­ste­ry­zo­wa­ny prze­cie­ro­wy sok z marchwiowo-owocowy se­zo­no­wych a’la ku­buś. Zachowuje świe­żość na­wet do tygodnia.

Składniki:

  • 200 g marchwi
  • 350 g jabłek
  • 100 g bananów
  • 150 g cukru
  • 100 ml so­ku z cytryny
  • wo­da

Obraną mar­chew wrzu­cić do TM i roz­drob­nić (7 s. obr. poz. 5). Dodać 750 ml wrzą­cej wo­dy i gotować7 min. (temp. Varoma obr. poz. 1). Dodać po­zo­sta­łe skład­ni­ki i mik­so­wać przez 1 min (obr. poz. 10). Uzupełnić wrząt­kiem do 2 li­trów i pa­ste­ry­zo­wać przez 5 min. (temp. 100°C, obr. poz. 2).

Gorący sok prze­le­wa­my do bu­te­lek. Po wy­stu­dze­niu moż­na prze­cho­wy­wać w lo­dów­ce do tygodnia.

Można do­da­wać owo­ce se­zo­no­we nap. kil­ka tru­ska­wek lub jed­ną brzoskwinię.

Opracowała Kasia

Leave a Reply