Najlepsze na­le­śni­ki są na słodko

Antystresowy to wy­na­la­zek. Naleśniki na słod­ko. Bo… cu­kier w nich – a ten za­wsze hu­mor po­pra­wia. Bo ich przy­go­to­wa­nie – wy­le­wa­nie, krą­że­nie, prze­wra­ca­nie – to czyn­ność lek­ko mo­no­ton­na, wy­ci­sza­ją­ca (cho­ciaż moż­na do niej wpro­wa­dzić ele­ment ry­zy­ka – pod­rzu­ca­nie). Bo są zło­ci­ste, chrup­kie i we­so­łe. (wię­cej…)

Czytaj dalej Najlepsze na­le­śni­ki są na słodko

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania