Read more about the article Przepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos belgijski
Frytki smażymy dwuetapowo.

Przepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos belgijski

Idealne fryt­ki bel­gij­skie są gru­be i dłu­gie, chru­pią­ce na ze­wnątrz i mięk­kie w środ­ku. Gdy spró­bu­jesz do­brze zro­bio­nych fry­tek bel­gij­skich ze świe­żych ziem­nia­ków, to za­po­mnisz o fryt­kach mro­żo­nych czy mod­nych ostat­nio dłu­gich i cien­kich. Jak więc zro­bić ide­al­ne fryt­ki? (wię­cej…)

Czytaj dalejPrzepis na ide­al­ne fryt­ki bel­gij­skie i sos belgijski

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania