Szopka z ma­ka­ro­nu – na­gro­dzo­na w kon­kur­sie na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i dekoracje

Szopka Małgorzaty Goławskiej to jed­na z trzech prac na­gro­dzo­nych w kon­kur­sie Kury Domowej na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i de­ko­ra­cje. (wię­cej…)

Czytaj dalej Szopka z ma­ka­ro­nu – na­gro­dzo­na w kon­kur­sie na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i dekoracje

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania