Piernik dla aler­gi­ka

Sprawdzony prze­pis na pier­nik dla tych, któ­rym ży­cie uprzy­krza aler­gia po­kar­mo­wa i nie mo­gą cie­szyć się sma­kiem ja­jek, mle­ka i ma­sła.

Składniki:
 • 1,5 szklan­ki prze­cie­ru z ja­błek
 • 0,5 kost­ki mar­ga­ry­ny
 • 1 szklan­ka cu­kru
 • 1 szklan­ka ro­dzy­nek
 • 1 ły­żecz­ka cy­na­mo­nu
 • 0,5 ły­żecz­ki im­bi­ru lub
 • 0,5 ły­żecz­ki gał­ki musz­ka­to­ło­wej
 • 0,5 ły­żecz­ki so­li
 • 2 szklan­ki ma­ki
 • 2 pła­skie ły­żecz­ki so­dy oczysz­czo­nej
 • 0,5 szklan­ki orze­chów

W garn­ku pod­grze­wa­my, aż do roz­pusz­cze­nia i uzy­ska­nia jed­no­li­tej ma­sy: prze­cier jabł­ko­wy, mar­ga­ry­nę, cu­kier, sól, cy­na­mon, im­bir i ro­dzyn­ki. Kiedy wy­sty­gnie do­da­je­my prze­sia­ną mą­kę wy­mie­sza­ną z so­dą oczysz­czo­ną i orze­cha­mi i mie­sza­my.

Ciasto pie­cze­my przez go­dzi­nę w tem­pe­ra­tu­rze 190°C.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: