Przepis na cia­sto z ma­są z mle­ka skon­den­so­wa­ne­go

Składniki:

  • bisz­kopt prze­kro­jo­ny na 3 czę­ści (ku­pio­ny lub zro­bio­ny wg prze­pi­su na bisz­kopt)
  • pusz­ka nie­sło­dzo­ne­go mle­ka skon­den­so­wa­ne­go
  • bły­ska­wicz­na śmie­tan­ka do ubi­ja­nia w prosz­ku
  • lu­kier cy­try­no­wy
  • fi­li­żan­ka ka­wy z cu­krem (w pro­por­cjach jak do pi­cia)

Biszkopt pon­czu­je­my po­sło­dzo­ną ka­wą. Mleko skon­den­so­wa­ne ubi­ja­my ze śmie­tan­ką w prosz­ku. Ubitą ma­są prze­kła­da­my bisz­kopt i po­le­wa­my go lu­krem.

Ciasto po­win­no po­le­żeć w lo­dów­ce oko­ło do­by by ma­sa po­rząd­nie zgęst­nia­ła.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: