Przepis na cia­sto z ma­są z mle­ka skondensowanego

Składniki:

  • bisz­kopt prze­kro­jo­ny na 3 czę­ści (ku­pio­ny lub zro­bio­ny wg prze­pi­su na biszkopt)
  • pusz­ka nie­sło­dzo­ne­go mle­ka skondensowanego
  • bły­ska­wicz­na śmie­tan­ka do ubi­ja­nia w proszku
  • lu­kier cytrynowy
  • fi­li­żan­ka ka­wy z cu­krem (w pro­por­cjach jak do picia)

Biszkopt pon­czu­je­my po­sło­dzo­ną ka­wą. Mleko skon­den­so­wa­ne ubi­ja­my ze śmie­tan­ką w prosz­ku. Ubitą ma­są prze­kła­da­my bisz­kopt i po­le­wa­my go lukrem.

Ciasto po­win­no po­le­żeć w lo­dów­ce oko­ło do­by by ma­sa po­rząd­nie zgęstniała.

Leave a Reply