Przepis na go­fry drożdżowe

Pyszne i sy­cą­ce – ide­al­ne na nie­dziel­ne le­ni­we śnia­da­nie 🙂 Dla mnie naj­smacz­niej­sze są po­la­ne sy­ro­pem klo­no­wym. A dla Ciebie?

Składniki na 5-6 gofrów:

  • 180 ml mleka
  • 120 g masła
  • 150 g mąki
  • 1 jaj­ko
  • pół pa­czusz­ki droż­dży instant
  • czu­ba­ta łyż­ka cukru
  • ły­żecz­ka cu­kru waniliowego
  • szczyp­ta soli

Masło roz­pusz­cza­my na ma­łym ogniu i od­sta­wia­my na bok by prze­sty­gło. Mieszamy ra­zem mą­kę, droż­dże, cu­kier, sól oraz cu­kier wa­ni­lio­wy. Dodajemy mle­ko i mie­sza­my. Na koń­cu do­da­je­my roz­pusz­czo­ne ma­sło i znów do­kład­nie mieszamy.

Pojemnik z cia­stem na go­fry przy­kry­wa­my fo­lią i wsta­wia­my na kil­ka go­dzin do lo­dów­ki (w po­jem­ni­ku mu­si być jesz­cze tro­chę miej­sca, by cia­sto mia­ło gdzie ro­snąć i nam nie ucie­kło). Jeśli chce­cie zjeść go­fry na śnia­da­nie, przy­go­tuj­cie cia­sto po­przed­nie­go wieczora.

Gofry sma­ży­my oko­ło 6-7 minut.

Leave a Reply