Przepis na go­fry droż­dżo­we

Przepis na go­fry droż­dżo­we

Pyszne i sy­cą­ce – ide­al­ne na nie­dziel­ne le­ni­we śnia­da­nie 🙂 Dla mnie naj­smacz­niej­sze są po­la­ne sy­ro­pem klo­no­wym. A dla Ciebie?

Składniki na 5-6 go­frów:

  • 180 ml mle­ka
  • 120 g ma­sła
  • 150 g mą­ki
  • 1 jaj­ko
  • pół pa­czusz­ki droż­dży in­stant
  • czu­ba­ta łyż­ka cu­kru
  • ły­żecz­ka cu­kru wa­ni­lio­we­go
  • szczyp­ta so­li

Masło roz­pusz­cza­my na ma­łym ogniu i od­sta­wia­my na bok by prze­sty­gło. Mieszamy ra­zem mą­kę, droż­dże, cu­kier, sól oraz cu­kier wa­ni­lio­wy. Dodajemy mle­ko i mie­sza­my. Na koń­cu do­da­je­my roz­pusz­czo­ne ma­sło i znów do­kład­nie mie­sza­my.

Pojemnik z cia­stem na go­fry przy­kry­wa­my fo­lią i wsta­wia­my na kil­ka go­dzin do lo­dów­ki (w po­jem­ni­ku mu­si być jesz­cze tro­chę miej­sca, by cia­sto mia­ło gdzie ro­snąć i nam nie ucie­kło). Jeśli chce­cie zjeść go­fry na śnia­da­nie, przy­go­tuj­cie cia­sto po­przed­nie­go wie­czo­ra.

Gofry sma­ży­my oko­ło 6-7 mi­nut.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: