Przepis na kru­che cia­stecz­ka z cu­krem

Przepis na kru­che cia­stecz­ka z cu­krem

Bajecznie pro­sty prze­pis na pysz­ne kru­che cia­stecz­ka. Delikatne w sma­ku, ide­al­ne do ka­wy lub na dzie­cię­cy pod­wie­czo­rek 😉

Składniki:

  • 60 dkg mą­ki
  • 2 kost­ki mar­ga­ry­ny
  • 4 żółt­ka
  • 6 ły­żek śmie­ta­ny

Zagnieść cia­sto rę­ka­mi, roz­wał­ko­wać na ok. 1 cm, wy­kra­wać cia­stecz­ka fo­rem­ka­mi. Wierzch umo­czyć w roz­sy­pa­nym na ta­le­rzy­ku cu­krze (lek­ko wci­snąć). Piec na zło­ty ko­lor.

UWAGA: Równiej i le­piej pie­ką się cia­stecz­ka z dziur­ką w środ­ku – sło­necz­ka, kwia­tusz­ki czy kół­ka (wy­kra­wa­ne na­wet szklan­ką; dziur­ka ro­bio­na na­parst­kiem lub in­nym spryt­nym przed­mio­tem)

Z jed­nej por­cji wy­cho­dzą ok. trzy blasz­ki cia­stek.

Autor:Lila

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: