Decoupage krok po kroku

Decoupage, czyli technika serwetkowa, to prosty a zarazem efektowny sposób zdobienia przedmiotów z ceramiki, drewna, plastiku lub porcelany. Zobacz, jak krok po kroku odmienić wygląd zwykłej doniczki. Zanim zabierzesz się za dekorowanie…

Czytaj dalej Decoupage krok po kroku

Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Masa sol­na jest faj­nym ma­te­ria­łem by wy­ko­nać pła­skie ozdo­by na pa­ty­ku – pi­san­ki, kur­cza­ki, mo­tyl­ki. Masa sol­na jest też do­brym ma­te­ria­łem, by ozdo­bić ją tech­ni­ką de­co­upa­ge. Zobacz jak krok po kro­ku wy­ko­nać wiel­ka­noc­ne de­ko­ra­cje i ozdo­bić je pa­pie­ro­wy­mi serwetkami.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Ozdoby świą­tecz­ne – ma­sa sol­na zdo­bio­na tech­ni­ką decoupage

Masa sol­na ma wie­lu fa­nów. Podobnie i de­co­upa­ge. Można po­łą­czyć obie pa­sje w jed­nej pra­cy. Taką moż­li­wość da­ją cho­in­ko­we ozdo­by z ma­sy sol­nej de­ko­ro­wa­ne świą­tecz­ny­mi serwetkami.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby świą­tecz­ne – ma­sa sol­na zdo­bio­na tech­ni­ką decoupage

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania