Przepis na muf­fin­ki z fe­tą i czer­wo­ną papryką

Zamiast szy­ko­wać w kar­na­wa­le ka­na­pecz­ki, po­daj swo­im go­ściom muf­fin­ki – bu­łecz­ki z serowo-paprykowym nadzieniem.

Składniki:

  • 1 du­ża czer­wo­na papryka, 
  • 125 g margaryny, 
  • 250 ml mleka, 
  • 2 jaj­ka,
  • 200 g se­ra feta, 
  • 400 g mąki, 
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia, 
  • sól, pieprz czar­ny, słod­ka czer­wo­na pa­pry­ka i gał­ka musz­ka­to­ło­wa do smaku

Paprykę po­sma­ro­wać oli­wą i wsta­wić do na­grza­ne­go pie­kar­ni­ka i piec oko­ło 30- 40 min w tem­pe­ra­tu­rze 180ºC. Formę na muf­fin­ki na­tłu­ścić i wsta­wić do lo­dów­ki. Margarynę roz­pu­ścić na ma­łym ogniu i od­sta­wić do wy­sty­gnię­cia. Upieczoną pa­pry­kę na­le­ży wło­żyć do so­lo­nej wo­dy, od­cze­kać chwi­lę, obrać ją ze skór­ki i po­kro­ić w kost­kę. Ser fe­ta po­kro­ić w kost­kę. Mąkę prze­siać do mi­ski, wy­mie­szać z prosz­kiem do pie­cze­nia i przy­pra­wa­mi. Po wy­mie­sza­niu syp­kich skład­ni­ków do­da­je­my po­kro­jo­ną fe­tę i pa­pry­kę. Mieszamy, do­da­je­my jaj­ka roz­trze­pa­ne z mle­kiem oraz ostu­dzo­ną mar­ga­ry­nę. Mieszamy tak by skład­ni­ki się po­łą­czy­ły (cia­sto mo­że być grudkowate).

Formy muf­fin­ko­we wy­peł­nia­my ma­są do ¾ ich wy­so­ko­ści. Pieczemy oko­ło 20 – 25 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 210ºC . Po upie­cze­niu wy­cią­ga­my for­mę z pie­kar­ni­ka i po­zo­sta­wia­my w niej muf­fin­ki oko­ło 10-15 mi­nut, aż wy­sty­gną. Muffinki po­da­je­my na zim­no. SMACZNEGO!!!

Leave a Reply