Przepis na pie­go­wa­te mufinki

Mówi się, że pie­go­wa­ta bu­zia jest jak nie­bo usia­ne gwiaz­da­mi, a pie­go­wa­te mu­fin­ki z ka­wał­ka­mi cze­ko­la­dy… sprawdź sama 😉

Składniki:

  • 300 g mąki
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia
  • 100 g cukru
  • 2 jaj­ka
  • cu­kier waniliowy
  • 250 ml mleka
  • 100 g margaryny
  • 200g cze­ko­la­dy (mlecz­nej, gorz­kiej lub białej)

Formę na mu­fin­ki na­tłu­ścić i wsta­wić do lo­dów­ki. Piekarnik roz­grzać do temp. 200ºC. Rozpuścić mar­ga­ry­nę na ma­łym ogniu i od­sta­wić do wy­sty­gnię­cia w chłod­ne miej­sce. Mąkę oraz pro­szek do pie­cze­nia prze­siać przez si­to do mi­ski. Wsypać cu­kier, cu­kier wa­ni­lio­wy, po­sie­ka­ną cze­ko­la­dę (wiel­kość we­dług uzna­nia) i ra­zem wy­mie­szać. Mleko roz­trze­pać ra­zem z jaj­ka­mi. Płynne skład­ni­ki po­łą­czyć z syp­ki­mi, do­dać roz­to­pio­ną mar­ga­ry­nę i ener­gicz­nie wy­mie­szać. Formy mu­fin­ko­we wy­peł­nia­my ma­są i pie­cze­my oko­ło 20 mi­nut. SMACZNEGO 🙂

Zamiast po­sie­ka­nej cze­ko­la­dy mo­żesz użyć też ku­pio­nych w skle­pie go­to­wych cze­ko­la­do­wych ku­le­czek. Nie mu­sisz się wte­dy mar­twić, że cze­ko­la­do­we okru­chy za­far­bu­ją cia­sto i ka­wał­ki cze­ko­la­dy bę­dą sła­bo widoczne 🙂

Opracowała Mysza.

Leave a Reply