Przepis na spa­ghet­ti Carbonara

Spaghetti z so­sem a’la car­bo­na­ra to chy­ba jed­na z naj­pro­strzych i naj­szyb­szych po­traw. Jej przy­go­to­wa­nie zaj­mu­je le­d­wie ty­le co go­to­wa­nie sa­me­go ma­ka­ro­nu. Oczywiście sos a’la car­bo­na­ra na­da­je się świet­nie do każ­de­go ro­dza­ju makaronu.


Składniki:

  • ma­ka­ron spaghetti,
  • 20 dkg wę­dzo­ne­go boczku,
  • 1 ce­bu­la,
  • pól szklan­ki śmietany,
  • 1 żółt­ko,
  • 4 łyż­ki star­te­go żół­te­go sera,
  • ba­zy­lia, pieprz, sól.

W lek­ko oso­lo­nej wo­dzie go­tu­je­my ma­ka­ron spa­ghet­ti (tak dłu­go jak jest to na­pi­sa­ne na opa­ko­wa­niu). Międzyczasie bo­czek i ce­bu­lę kro­imy w kost­kę, wrzu­ca­my na pa­tel­nię i ob­sma­ża­my na ma­łym ogniu, mie­sza­jąc co chwi­lę. Następnie do­da­je­my śmie­ta­nę roz­beł­ta­ną z żółt­kiem i do­kład­nie mieszamy,aż sos nie zgęst­nie­je. Doprawiamy do sma­ku. Ugotowany „al den­te” ma­ka­ron po­le­wa­my so­sem i po­sy­pu­je­my star­tym parmezanem.

Leave a Reply