Przepis na spa­ghet­ti Carbonara

Spaghetti z so­sem a’la car­bo­na­ra to chy­ba jed­na z naj­pro­strzych i naj­szyb­szych po­traw. Jej przy­go­to­wa­nie zaj­mu­je le­d­wie ty­le co go­to­wa­nie sa­me­go ma­ka­ro­nu. Oczywiście sos a’la car­bo­na­ra na­da­je się świet­nie do każ­de­go ro­dza­ju makaronu.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na spa­ghet­ti Carbonara

Przepis na cannelloni

Chyba każ­dy lu­bi od cza­su do cza­su zjeść wło­ską po­tra­wę. Większość z nich to ma­ka­ro­ny róż­ne­go ro­dza­ju po­łą­czo­ne z pysz­ny­mi so­sa­mi. Mogą być mię­sne al­bo we­ge­ta­riań­skie, skła­dać się z sa­mych se­rów al­bo mieć do­da­tek owo­ców mo­rza. Spaghetti, la­sa­gne i… can­nel­lo­ni, czy­li świat wło­skich sma­ków. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na cannelloni

Szopka z ma­ka­ro­nu – na­gro­dzo­na w kon­kur­sie na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i dekoracje

Szopka Małgorzaty Goławskiej to jed­na z trzech prac na­gro­dzo­nych w kon­kur­sie Kury Domowej na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i de­ko­ra­cje. (wię­cej…)

Czytaj dalej Szopka z ma­ka­ro­nu – na­gro­dzo­na w kon­kur­sie na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i dekoracje

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania