Przepis na can­nel­lo­ni

Chyba każ­dy lu­bi od cza­su do cza­su zjeść wło­ską po­tra­wę. Większość z nich to ma­ka­ro­ny róż­ne­go ro­dza­ju po­łą­czo­ne z pysz­ny­mi so­sa­mi. Mogą być mię­sne al­bo we­ge­ta­riań­skie, skła­dać się z sa­mych se­rów al­bo mieć do­da­tek owo­ców mo­rza. Spaghetti, la­sa­gne i… can­nel­lo­ni, czy­li świat wło­skich sma­ków. (wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu