Przepis na ga­la­ret­kę z so­ków owo­co­wych

Warto po­ku­sić się o przy­go­to­wa­nie ga­la­ret­ki z na­tu­ral­nych so­ków owo­co­wych. Dlaczego? Bo uni­kasz sztucz­nych do­dat­ków, na któ­re nie­ste­ty co­raz wię­cej dzie­ci jest uczu­lo­nych, je­śli dbasz o li­nię mo­żesz mieć pod kon­tro­lą ilość do­da­wa­ne­go do niej cu­kru, a do te­go mo­żesz cie­szyć się na­tu­ral­nym sma­kiem i aro­ma­tem owo­ców. (wię­cej…)

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij menu