Karty z alfabetem do nauki literek

Karty z alfabetem do nauki literek

Bawiąc uczyć, a ucząc bawić – nic prostrzego. Kolorowe karty ze zwierzętami pomogą Twojemu dziecku wesoło wkroczyć w świat literek. Każde zwierzę przedstawia odpowiadającą mu literę, która została również mocniej oznaczona w podpisie obrazka.

Wydrukuj wszystkie 3 arkusze na dość grubym papierze i wytnij karty, tak jak zostało to zaznaczone. Możesz też wydrukować arkusze z kartami na zwykłym papierze, nakleić na kolorowy karton, mocno przycisnąć dużą ciężką książką i wyciąć, kiedy klej będzie suchy.

Szablon kart z alfabetem do nauki literek jest pli­kiem w for­ma­cie PDF, dzię­ki cze­mu ła­two go wy­dru­ko­wać. Do wy­świe­tle­nia i wy­dru­ko­wa­nia w sys­te­mach Windows po­trze­bu­je­my do nich dar­mo­we­go pro­gra­mu Adobe Reader, je­śli nie jest za­in­sta­lo­wa­ny, moż­na po­brać go tu­taj. W sys­te­mach Linux i Mac OS do­dat­ko­we opro­gra­mo­wa­nie nie jest po­trzeb­ne.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: