Przepis na droż­dżo­we pie­roż­ki jabłkowe

Drożdżowe cia­stecz­ka mo­gą mieć rów­nież kształt pie­roż­ków. A ten, kto lu­bi słod­ko­ści z jabł­kiem i cy­na­mo­nem na pew­no po­ko­cha i ten smakołyk 🙂

Składniki:

  • 30 dag mąki
  • 20 dag margaryny
  • 2 jaj­ka
  • 3 dag drożdży
  • 4 łyż­ki cukru
  • 1 łyż­ka śmietany
  • 2-3 jabł­ka
  • cy­na­mon
  • cu­kier do po­sy­pa­nia pierożków

Z mą­ki, mar­ga­ry­ny, jaj­ka, 1 żółt­ka, po­kru­szo­nych droż­dży, śmie­ta­ny oraz cu­kru za­gnia­ta­my cia­sto. Ciasto owi­ja­my fo­lią i zo­sta­wia­my na noc w lodówce.

Następnego dnia jabł­ka obie­ra­my i dzie­li­my na cząst­ki i opró­sza­jąc lek­ko cy­na­mo­nem. Z roz­wał­ko­wa­ne­go cia­sta wy­ci­na­my szklan­ką kół­ka. Na każ­dy krą­żek kła­dzie­my jed­ną cząst­kę jabł­ka i for­mu­je­my pie­ro­żek. Pierożki sma­ru­je­my biał­kiem i po­sy­pu­je­my cukrem.

Pieczemy ok.15 min na zło­ty ko­lor w tem­pe­ra­tu­rze 200°C.

Autor:Mysza

Leave a Reply