Przepis na mło­de ziem­nia­ki po olejowsku

Młode ziem­nia­ki są prze­pysz­ne – do te­go chy­ba nie trze­ba ni­ko­go prze­ko­ny­wać. A mło­de ziem­nia­ki po ole­jow­sku – wspa­nia­ły smak, dla tych, któ­rzy nie za­wsze mar­twią się ilo­ścią spo­ży­wa­nych ka­lo­rii 😉
Dlaczego na­zy­wa­ją się „po ole­jow­sku”? – bo prze­pis po­cho­dzi z Olejowa na Podolu 🙂

Składniki:

  • 1-1,5 kg mło­dych ziemniaków, 
  • 2 ce­bu­le,
  • pę­czek koperku, 
  • 0,5 kost­ki masła, 
  • 400 g śmietany, 
  • 12%,sól do smaku.

Młode ziem­nia­ki skro­bie­my i wrzu­ca­my do garn­ka lub ron­del­ka. Dodajemy po­kro­jo­ne na ćwiart­ki ce­bu­le, ko­pe­rek, ma­sło, śmie­ta­nę i sól. Dusimy na ma­łym ogniu pod przy­kry­ciem aż za­czną mięk­nąć. Wtedy od­kry­wa­my i od­pa­ro­wu­je­my nad­miar śmietany.

Ziemniaki po ole­jow­sku są naj­lep­sze, gdy lek­ko przy­pa­lą się przy brze­gach. W go­rą­ce dnie naj­le­piej sma­ku­ją z kub­kiem kwa­śne­go mle­ka lub kefirem 🙂

Leave a Reply