Przepis na cia­sto kwit­ną­cy tulipan

Kwitnący tu­li­pan to pysz­ne wie­lo­ko­lo­ro­we cia­sto, do­bre na każ­dą oka­zję. Zabarwione ma­kiem, ka­kao i ki­sie­lem czę­ści cia­sta (oraz ta w ko­lo­rze na­tu­ral­nym) prze­pla­ta­ją się wza­jem­nie, two­rząc prze­krój ni­czym kie­lich tu­li­pa­na. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na cia­sto kwit­ną­cy tulipan

Przepis na cia­sto z ma­są z mle­ka skondensowanego

Składniki:

  • bisz­kopt prze­kro­jo­ny na 3 czę­ści (ku­pio­ny lub zro­bio­ny wg prze­pi­su na bisz­kopt)
  • pusz­ka nie­sło­dzo­ne­go mle­ka skondensowanego
  • bły­ska­wicz­na śmie­tan­ka do ubi­ja­nia w proszku
  • lu­kier cytrynowy
  • fi­li­żan­ka ka­wy z cu­krem (w pro­por­cjach jak do picia)

(wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na cia­sto z ma­są z mle­ka skondensowanego

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania