Przepis na bisz­kop­to­we cia­sto z owocami

Błyskawiczne cia­sto bisz­kop­to­we na nie­dziel­ny de­ser lub na­głą wi­zy­tę go­ści. Zawsze się udaje.

Składniki:

  • szklan­ka mąki
  • szklan­ka cu­kru (ja za­wsze da­ję tro­chę wię­cej niż 3/4)
  • 4 jaj­ka
  • ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia
  • cu­kier waniliowy
  • tłuszcz do formy
  • buł­ka tar­ta na obsypanie
  • owo­ce

Jajka ucie­ra­my do bia­ło­ści z cu­krem. Dodajemy prze­sia­ną mą­kę wy­mie­sza­ną z prosz­kiem i cu­krem wa­ni­lio­wym i de­li­kat­nie, ale do­kład­nie mie­sza­my. Ciasto wle­wa­my do wy­sma­ro­wa­nej tłusz­czem i ob­sy­pa­nej buł­ką tar­tą ma­łej tor­tow­ni­cy. Na wierz­chu ukła­da­my owo­ce. Ja naj­chęt­niej ro­bię to cia­sto z jabł­ka­mi lub ba­na­na­mi. Całość pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 180°C przez oko­ło 40 mi­nut. Smacznego 🙂

Leave a Reply