Groch z kapustą

Składniki:

  • łu­ska­ny groch
  • ki­szo­na kapusta
  • ce­bu­la
  • ma­sło
  • kmi­nek
  • pieprz

Groch mo­czy­my przez ca­łą noc z do­dat­kiem kmin­ku. Następnego dnia go­tu­je­my go w tej sa­mej wo­dzie, tak dłu­go aż nie roz­go­tu­je­my go na paćkę.
W osob­nym garn­ku go­tu­je­my ki­szo­ną ka­pu­stę. Gdy oba skład­ni­ki już ugo­to­wa­ne, łą­czy­my ka­pu­stę z grochem.
Na ma­śle przy­sma­ża­my drob­no po­kro­jo­ną ce­bu­lę, do­da­je­my do ka­pu­sty z gro­chem. Doprawiamy pie­przem i so­lą do smaku.

Leave a Reply