Przepis na ja­ja faszerowane

wg. 'Kosowskiej kuch­nie jar­skiej’ R. Tarnawskiej wy­da­nej w 1929 ro­ku przez Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie

Składniki:

  • 6 jaj
  • 2 łyż­ki śmietany
  • 1 łyż­ka masła
  • 1 ce­bu­la
  • 1/2 se­le­ra
  • ły­żecz­ka chrzanu
  • szczy­pio­rek
  • sól

Jaja ugo­to­wać na twar­do, ozię­bić w wo­dzie, ostrym wiel­kim no­żem roz­ciąć szyb­ko na po­łów­ki, po­czem ły­żecz­ką po­wy­bie­rać ośród­kę. Przysmażyć ma­sło z ce­bul­ką, utrzeć na ma­szyn­ce ja­ja, ob­ra­ny ugo­to­wa­ny se­ler i wy­mie­szać to z ma­słem i ce­bu­lą, oraz ze śmie­ta­ną, chrza­nem i szczy­pior­kiem, a do sma­ku do­so­lić. Nakładać farsz do sko­ru­pek, po­sy­pać tar­tą buł­ką prze­sia­ną i osma­żać na roz­pa­lo­nem ma­śle. Podaje się ja­ko do­da­tek do roz­ma­itych jarzyn.

Leave a Reply