Przepis na ra­cu­chy z kefirem

Pyszne, bar­dzo de­li­kat­ne ra­cusz­ki z ke­fi­rem. Spróbuj ja­kie smaczne!

Składniki:

  • 4 jaj­ka
  • 7 czu­ba­tych ły­żek mąki
  • 400 ml kefiru
  • 2 łyż­ki cukru
  • szczyp­ta prosz­ku do pie­cze­nia (ten skład­nik nie jest konieczny)

Żółtka, mą­kę i ke­fir mik­su­je­my ra­zem. Z bia­łek ubi­ja­my pia­nę. Łączymy de­li­kat­nie wszyst­kie skład­ni­ki ra­zem. Ciasto po­win­no mieć kon­sy­sten­cję gę­stej śmie­ta­ny (je­śli jest za gę­ste moż­na do­dać odro­bi­nę wody).

Do cia­sta moż­na do­dać po­ko­ro­jo­ne owo­ce np. jabł­ka. Racuchy smaż­my na do­brze roz­grza­nym oleju.

Leave a Reply