Przepis na ra­cu­chy z ke­fi­rem

Pyszne, bar­dzo de­li­kat­ne ra­cusz­ki z ke­fi­rem. Spróbuj ja­kie smacz­ne!

Składniki:

  • 4 jaj­ka
  • 7 czu­ba­tych ły­żek mą­ki
  • 400 ml ke­fi­ru
  • 2 łyż­ki cu­kru
  • szczyp­ta prosz­ku do pie­cze­nia (ten skład­nik nie jest ko­niecz­ny)

Żółtka, mą­kę i ke­fir mik­su­je­my ra­zem. Z bia­łek ubi­ja­my pia­nę. Łączymy de­li­kat­nie wszyst­kie skład­ni­ki ra­zem. Ciasto po­win­no mieć kon­sy­sten­cję gę­stej śmie­ta­ny (je­śli jest za gę­ste moż­na do­dać odro­bi­nę wo­dy).

Do cia­sta moż­na do­dać po­ko­ro­jo­ne owo­ce np. jabł­ka. Racuchy smaż­my na do­brze roz­grza­nym ole­ju.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: