Karp sma­żo­ny

Zanim weź­mie­my się za sma­że­nie kar­pia mu­si­my za­de­cy­do­wać, czy bę­dzie­my dzie­lić ją na dzwon­ka i mę­czyć się z ościa­mi na ta­le­rzu, czy wprzód od­fi­le­tu­je­my ry­bę i po­dzie­li­my na cząst­ki o mniej ku­szą­cym kształ­cie, ale za to bez ości. (wię­cej…)

Czytaj dalej Karp sma­żo­ny

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania