Czas mi­kro­fa­lo­wa­nia mięs

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy pie­cze­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych mięs. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­żyć bądź skrócić.

mię­soilośćj.m.mocczas [min]uwa­gi
Hamburgery500gmax5,5
Hamburgery mro­żo­ne500gmax9
Wołowina du­szo­na750gmax/niska16pie­cze­my w dwóch eta­pach: na wy­so­kiej mo­cy, a na­stęp­nie na niskiej)
Stek z karkówki750gśred­nia60
Pieczeń z polędwicy500gmax22czas na każ­de 500g
Pieczeń z karkówki500gśred­nia24czas na każ­de 500g
Szponder, ło­pat­ka500gśred­nia14czas na każ­de 500g
Rostbef, an­try­kot500gśred­nia14czas na każ­de 500g
Kurczak9czę­ścimax13,5
Kurczak4czę­ścimax10,5
Kurczak2po­łów­kimax12
Kurczak500gmax/średnia7czas na każ­de 500g
Indyk500gśred­nia10,5czas na każ­de 500g, przy pie­cze­niu w spe­cjal­nym wo­recz­ku foliowym
Polędwica wie­przo­wa500gśred­nia16czas na każ­de 500g, przy pie­cze­niu w spe­cjal­nym wo­recz­ku foliowym
Szynka go­to­wa­na500gśred­nia10czas na każ­de 500g
Szynka su­ro­wa500gśred­nia15czas na każ­de 500g
Żeberka500gśred­nia16czas na każ­de 500g, przy pie­cze­niu w spe­cjal­nym wo­recz­ku foliowym

Leave a Reply