Czas mi­kro­fa­lo­wa­nia mięs

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy pie­cze­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych mięs. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­żyć bądź skró­cić.

mię­so ilość j.m. moc czas [min] uwa­gi
Hamburgery 500 g max 5,5
Hamburgery mro­żo­ne 500 g max 9
Wołowina du­szo­na 750 g max/niska 16 pie­cze­my w dwóch eta­pach: na wy­so­kiej mo­cy, a na­stęp­nie na ni­skiej)
Stek z kar­ków­ki 750 g śred­nia 60
Pieczeń z po­lę­dwi­cy 500 g max 22 czas na każ­de 500g
Pieczeń z kar­ków­ki 500 g śred­nia 24 czas na każ­de 500g
Szponder, ło­pat­ka 500 g śred­nia 14 czas na każ­de 500g
Rostbef, an­try­kot 500 g śred­nia 14 czas na każ­de 500g
Kurczak 9 czę­ści max 13,5
Kurczak 4 czę­ści max 10,5
Kurczak 2 po­łów­ki max 12
Kurczak 500 g max/średnia 7 czas na każ­de 500g
Indyk 500 g śred­nia 10,5 czas na każ­de 500g, przy pie­cze­niu w spe­cjal­nym wo­recz­ku fo­lio­wym
Polędwica wie­przo­wa 500 g śred­nia 16 czas na każ­de 500g, przy pie­cze­niu w spe­cjal­nym wo­recz­ku fo­lio­wym
Szynka go­to­wa­na 500 g śred­nia 10 czas na każ­de 500g
Szynka su­ro­wa 500 g śred­nia 15 czas na każ­de 500g
Żeberka 500 g śred­nia 16 czas na każ­de 500g, przy pie­cze­niu w spe­cjal­nym wo­recz­ku fo­lio­wym

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: