Przepis na ma­zu­rek z marmoladą

Bardzo pro­sty spo­sób na smacz­ny, tra­dy­cyj­ny ma­zu­rek wielkanocny.Składniki na ciasto:

  • 1/2 kg maki
  • kost­ka margaryny
  • 3/4 szklan­ki cukru
  • 2 jaj­ka

Składniki na wierzch ciasta:

Z prze­sia­nej mą­ki, cu­kru, mar­ga­ry­ny i ja­jek za­gnia­ta­my cia­sto, wkła­da­my do wo­recz­ka fo­lio­we­go i umiesz­cza­my na go­dzi­nę w lo­dów­ce. Spód od ma­zur­ka pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200°C, aż na­bie­rze zło­tej barwy .

Gotowy pla­cek sma­ru­je­my mar­mo­la­dą i lu­kru­je­my. Z wierz­chu de­ko­ru­je­my ma­zu­rek wi­śnia­mi z kon­fi­tur i orzechami.

Leave a Reply