Ozdoby cho­in­ko­we – wzór na szy­deł­ko­we pła­skie Mikołaje

Małe Mikołajowe głów­ki zro­bio­ne na szy­deł­ku, bę­dą mi­łą de­ko­ra­cją bo­żo­na­ro­dze­nio­wej cho­in­ki. Ich za­le­tą jest to, że ro­bi się je bły­ska­wicz­nie. W cią­gu wie­czo­ra je­steś w sta­nie stwo­rzyć ca­ła ar­mię Mikołajów 😉

(wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby cho­in­ko­we – wzór na szy­deł­ko­we pła­skie Mikołaje

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania