Przepis na keks

Keks to wy­śmie­ni­te cia­sto, któ­re mo­że go­ścić na na­szych sto­łach nie tyl­ko w świę­ta, ale przez ca­ły rok. Jego nie­pod­wa­żal­ną za­le­tą jest wszak­że trwa­łość i nie­za­po­mnia­ny smak, ja­ki na­da­ją mu ba­ka­lie uży­te do pie­cze­nia, bę­dą­ce jed­no­cze­śnie je­go ce­chą roz­po­znaw­czą. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na keks

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania