Ogólne za­sa­dy go­to­wa­nia, czy­li tak go­to­wa­ły prababcie

Porady pochodzą z "Uniwersalnej książki Kucharskiej" Marii Ochrowicz-Monatowej z 1910 roku. Nastawiając rosół lub smak na zupę trzeba zawsze najpierw go zagotować, zebrać starannie szumowiny, a potem dopiero posolić i dodać…

Czytaj dalej Ogólne za­sa­dy go­to­wa­nia, czy­li tak go­to­wa­ły prababcie

Ogólne za­sa­dy gotowania

Porady po­cho­dzą z „Uniwersalnej książ­ki Kucharskiej” Marii Ochrowicz-Monatowej z 1910 roku.

Nastawiając ro­sół lub smak na zu­pę trze­ba za­wsze naj­pierw go za­go­to­wać, ze­brać sta­ran­nie szu­mo­wi­ny, a po­tem do­pie­ro po­so­lić i do­dać włosz­czy­znę. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ogólne za­sa­dy gotowania

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania